پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی کوثر

سایر اخبار
تشریح عملکرد، خدمات و دستاوردهای گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در گفتگوی صریح و صمیمانه با دکتر مجتبی نوروزی در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالیانه گروه، سال مالی منتهی به 97/12/29

تشریح عملکرد، خدمات و دستاوردهای گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در گفتگوی صریح و صمیمانه با دکتر مجتبی نوروزی در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالیانه گروه، سال مالی منتهی به 97/12/29

 توسعه هدفمند؛ پایداری، تنوع و رشد تولید؛ افزایش 24 درصدی سود عملیاتی سال مالی 97 علی رغم مشکلات اقتصادی و شرایط تحریم؛ کاهش تعداد شرکت ها از 24 به 14 شرکت در راستای چابک سازی، ارتقای بهره وری و تشکیل هفت زنجیره تولید و تأمین؛ کسب اظهارنظر " مطلوب " برای هفتمین سال متوالی، مهم ترین دستاوردهای گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در سال مالی منتهی به 97/12/29 می باشد.